Dátum

Anonymous képe

Sajnos, nem került bele a Drupal 4.5-be a magyar dátumnak megfelelő helyes beállítás.

Így én a következőt alkalmazom, a system.module-ban:

Eredetileg, a 222. sortól:

// date settings: possible date formats
$dateshort = array('Y-m-d H:i','m/d/Y - H:i', 'd/m/Y - H:i', 'Y/m/d - H:i',
'm/d/Y - g:ia', 'd/m/Y - g:ia', 'Y/m/d - g:ia',
'M j Y - H:i', 'j M Y - H:i', 'Y M j - H:i',
'M j Y - g:ia', 'j M Y - g:ia', 'Y M j - g:ia');
$datemedium = array('D, Y-m-d H:i', 'D, m/d/Y - H:i', 'D, d/m/Y - H:i',
'D, Y/m/d - H:i', 'F j, Y - H:i', 'j F, Y - H:i', 'Y, F j - H:i',
'D, m/d/Y - g:ia', 'D, d/m/Y - g:ia', 'D, Y/m/d - g:ia',
'F j, Y - g:ia', 'j F, Y - g:ia', 'Y, F j - g:ia');
$datelong = array('l, F j, Y - H:i', 'l, j F, Y - H:i', 'l, Y, F j - H:i',
'l, F j, Y - g:ia', 'l, j F, Y - g:ia', 'l, Y, F j - g:ia');

Módosítva a 222. sortól:

// date settings: possible date formats
$dateshort = array('Y-m-d H:i','m/d/Y - H:i', 'd/m/Y - H:i', 'Y/m/d - H:i',
'm/d/Y - g:ia', 'd/m/Y - g:ia', 'Y/m/d - g:ia',
'M j Y - H:i', 'j M Y - H:i', 'Y M j - H:i',
'M j Y - g:ia', 'j M Y - g:ia', 'Y M j - g:ia', 'Y. m. d. H.i');
$datemedium = array('D, Y-m-d H:i', 'D, m/d/Y - H:i', 'D, d/m/Y - H:i',
'D, Y/m/d - H:i', 'F j, Y - H:i', 'j F, Y - H:i', 'Y, F j - H:i',
'D, m/d/Y - g:ia', 'D, d/m/Y - g:ia', 'D, Y/m/d - g:ia',
'F j, Y - g:ia', 'j F, Y - g:ia', 'Y, F j - g:ia', 'Y. F j. H.i');
$datelong = array('l, F j, Y - H:i', 'l, j F, Y - H:i', 'l, Y, F j - H:i',
'l, F j, Y - g:ia', 'l, j F, Y - g:ia', 'l, Y, F j - g:ia', 'Y. F j., l H.i');

Vagyis a rövid, közepes és hosszú dátumforma végére beraktam a magyar helyesírási szabályoknak megfelelő formát.

Hojtsy Gábor képe

Tervben van egy magyar kompatibilitást tárgyaló oldal is, ezt bevesszük.

0
0
Őry Máté képe

Az új form apinak köszönhetően a 4.7-es verziótól az alaprendszer módosítása nélkül is megoldható a fenti kiegészítés, így sokkal könnyebbek lesznek a későbbi verziófrissítések.

hundate.module fájl tartalma (modules könyvtáron belül bárhol)

<?php
// http://drupal.hu/node/67#comment-2100
function hundate_help ($section) {
  if ($section == 'admin/modules#description') {
    return 'Lehetővé teszi magyar dátumformátum <a href="' . url('admin/settings') . '">kiválasztását</a>';
  }
}
function hundate_form_alter($form_id, &$form) {
  if ($form_id == 'system_settings_form') {
    // Date settings: possible date formats
    //
    $dateshort = array('Y. m. d. H.i', 'Y-m-d H:i','m/d/Y - H:i', 'd/m/Y - H:i', 'Y/m/d - H:i',
    'm/d/Y - g:ia', 'd/m/Y - g:ia', 'Y/m/d - g:ia',
    'M j Y - H:i', 'j M Y - H:i', 'Y M j - H:i',
    'M j Y - g:ia', 'j M Y - g:ia', 'Y M j - g:ia');
    $datemedium = array('Y. F j. H.i', 'D, Y-m-d H:i', 'D, m/d/Y - H:i', 'D, d/m/Y - H:i',
    'D, Y/m/d - H:i', 'F j, Y - H:i', 'j F, Y - H:i', 'Y, F j - H:i',
    'D, m/d/Y - g:ia', 'D, d/m/Y - g:ia', 'D, Y/m/d - g:ia',
    'F j, Y - g:ia', 'j F, Y - g:ia', 'Y, F j - g:ia');
    $datelong = array('Y. F j., l H.i', 'l, F j, Y - H:i', 'l, j F, Y - H:i', 'l, Y, F j - H:i',
    'l, F j, Y - g:ia', 'l, j F, Y - g:ia', 'l, Y, F j - g:ia');
    //
    // Date settings: construct choices for user
    foreach ($dateshort as $f) {
      $dateshortchoices[$f] = format_date(time(), 'custom', $f);
    }
    foreach ($datemedium as $f) {
      $datemediumchoices[$f] = format_date(time(), 'custom', $f);
    }
    foreach ($datelong as $f) {
      $datelongchoices[$f] = format_date(time(), 'custom', $f);
    }
    //
    $form['dates']['date_format_short'] = array(
      '#type' => 'select', '#title' => t('Short date format'), '#default_value' => variable_get('date_format_short', $dateshort[0]),
      '#options' => $dateshortchoices,  '#description' => t('The short format of date display.')
    );
    //
    $form['dates']['date_format_medium'] = array(
      '#type' => 'select', '#title' => t('Medium date format'), '#default_value' => variable_get('date_format_medium', $datemedium[0]),
      '#options' => $datemediumchoices, '#description' => t('The medium sized date display.')
    );
    //
    $form['dates']['date_format_long'] = array(
      '#type' => 'select', '#title' => t('Long date format'), '#default_value' => variable_get('date_format_long', $datelong[0]),
      '#options' => $datelongchoices, '#description' => t('Longer date format used for detailed display.')
    );
  }
}

Ezután a hundate modul engedélyezése és a beállítás kiválasztása következik.
0
0